مردم جهان وقت خود را چگونه صرف می‌کنند؟

همان‌طور که می‌بینید، چینی‌ها بیش‌ترین زمان کار و خواب را به خود اختصاص داده‌اند.